Vinařství Bauman

Snimek-2182Sou?ástí rodinného podniku je také vina?ství, které navázalo na dlouholetou tradici p?edk?. Vina?ství se zabývá výrobou p?evážn? bílých, leh?ích sv?žích vín. Vína vyrábíme výhradn? z hrozn? p?stovaných v našich vinicích s integrovanou produkcí. Rádi Vás p?ivítáme a ukážeme jak vinice, tak práci v nich a samoz?ejm? zveme k posezení a ochutnání vín ve sklep? nebo p?ímo v penzionu.
Pro ty, kte?í rádi objevují n?co nového, m?žeme také nabídnout ochutnávku medovin vyrobených podle receptury d?dící se v naší rodin? již t?etí generaci. Medovina je vyráb?na studenou cestou a tak se z ní neztrácejí žádné lé?ivé a užite?né látky. Momentáln? ji m?žete ochutnat v šesti r?zných p?íchutích.

Budeme moc rádi, když nás navštívíte a p?i svém pobytu ochutnáte produkty z našich sklep?.

Aktuální nabídku vín a medoviny najdete na stránkách www.vinarstvibauman.cz

 

 

Vinný sklípekNeexistuje lepší v?c pod sluncem, než jíst, pít a být š?asten.

Eklesiastes

Pro mnoho lidí skon?ila v?da a technika definitivn? vynálezem vývrtky.

Ji?í Slaví?ek