Ubytování

vybaveníPenzion U hroznu se nachází v centru m?sta Velké Bílovice, nejv?tší vina?ské obce v ?eské republice. Leží v jedné z nejatraktivn?jších oblastí Jižní Moravy, kde m?žete objevovat krásy našeho kraje, at už jde o tradi?ní folklór, p?írodní biosferickou rezervaci Pálava ?i památky unikátního LVA, který je za?azen na seznam sv?tového d?dictví UNESCO. Penzion poskytuje vhodné ubytování jak p?i rodinných dovolených, služebních cestách,pouhé 3km od dalnice Brno-Bratislava, tak i p?i cestách za vínem. Okolní terén je zvlášt? vhodný pro milovníky cykloturistiky.


Ubytování:

3x 4-l?žkových pokoj?
8x 2-l?žkových pokoj?
1x 3-l?žkový pokoj

pokoj ?. 11P?evážná ?ást pokoj? se nachází v prvním pat?e a to polovina s výhledem na nám?stí,který obzvlášt ocení návšt?vníci folklorních oslav konaných p?ímo na nám?stí, a druhá polovina jsou pokoje se st?ešním oknem situovány do klidné ?ásti dvora. Všechny pokoje jsou standartn? vybaveny vlastní koupelnou se soc.za?., Tv, klimatizací, v?tšina pokoj? má možnost wifi p?ipojení. M?žete si vybrat pokoj který Vám bude vyhovovat, jednol?žkový,dvoul?žkový, t?íl?žkový nebo ?ty?l?žkový s manželskou postelí nebo odd?lenými postelemi, na všechny pokoje v p?ípad? pot?eby je možné p?idat kvalitní rozkládací p?istýlku.

P?ije?te k nám poznat pohostinost našeho kraje :-)