Ceník

Ceník 2018

  • 1lůžkový pokoj 600,-
  • 2lůžkový pokoj 1000,-
  • 3lůžkový pokoj 1440,-
  • 4lůžkový pokoj 1800,-
  • dítě do 3let zdarma – bez nároku na lůžko a služby
  • dít? do 12let 300,- – p?i obsazení pokoje min dv?mi dosp?lými osobami
  • p?istýlka 350,-
  • polopenze – snídan? formou bufetu, ve?e?e výb?r ze dvou jídel  220,-
  • snídan? formou bufet 105,- (bufetová snídan? se podává od 10 osob)

domácí zví?ata – pes,ko?ka 150,-/pobyt – za veškeré škody vzniklé odpovídá majitel nebo doprovod zví?ete, zví?e nesmí být nikdy ponecháno na pokoji bez dozoru.

ceny jsou uvád?ny p?i plném obsazení pokoje bez snídan?.

ze sklepa do sklepa 700,-/osoba se snídaní / noc