Blízké okolí

© Luděk Pitter 04/2005, www.hrady.cz
Větrný mlýn stojí na návrší zvaném Na Zahájkách v nadmořské výšce 255 m., uprostřed dnes oploceného sadu. Jedná se o nejrozšířenější typ patrové dřevěného mlýna německého typu, jehož celé tělo se otáčí podle potřeby proti větru. Jeho konstrukce …

© Petr Turyna 07/2004, www.hrady.cz
Janohrad, Janův hrad, Lednicko – valtický areál (6.6 km)
zřícenina hradu
Romantická napodobenina hradní zříceniny z r. 1807, jeden z letohrádků postavený jako první v Lednicko – Valtickém areálu pro J. I. Lichtenštejna.

Minaret © Václav Hodek 09/2003, www.hrady.cz
minaret, Lednicko-valtický areál (6.8 km)
věž
Dominanta lednického parku vznikla 1797-1802 dle projektu arch. Hardtmutha jako jedna z prvních čistě vyhlídkových staveb v českých zemích. Údajně nejvyšší minaret v neislámské zemi, doklad počátků orientálních inspirací ve střední Evropě.

barokní konírny © Petr Nožička 08/2004, www.hrady.cz
Lednice (8.1 km)
zámek
Zámecký areál na seznamu UNESCO. Gotická tvrz byla po r. 1632 přestavěna Liechtensteiny na rozsáhlý barokní zámecký areál. Další barokní přestavby před r. 1698 a před r. 1730, empírové po r. 1812. Po r. 1846 přestavěn v novogoticky do dnešní podoby.

© Lucie Nižaradzeová 06/2004, www.hrady.cz
Apollonův chrám, Břeclav – Charvátská Nová Ves (Lednicko-valtický areál) (8.8 km)
zámek
Lovecký zámeček s vyhlídkou postavený v letech 1817-9 ve formě antického chrámu. Projekt J. Kornhäusel, stavba Franz Engel. Sochy Josefa Kliebera, původně z pavilonu Múz v zámeckém parku. K zadní straně dodatečně přistavěno obydlí správce.

© Radovan Smokoň 05/2008, www.hrady.cz
Břeclav (10 km)
zámek
Starší hrad nechal r. 1570 přestavit Jan mladší ze Žerotína na renesanční zámek s arkádovým nádvořím. Od r. 1636 patří Lichtenštejnům. Počátkem 19. stol. byl upraven novogoticky a byla k němu přistavěna zkosená věž připomínající zříceninu.

Pohansko z jihu © Iva Spurná 03/2004, www.hrady.cz
Pohansko, Břeclav (13.6 km)
zámek
Empírový lovecký zámek byl postaven Lichtenštejny v letech 1810-1812. V dnešní době je zámek majetkem Krajského střediska státní památkové péče a je v něm umístěno muzeum památek z doby velkomoravské, získaných při výzkumu hradiště na Pohansku.

Zaoblení zachované části vnějšího valu na východě © Roman Řezáč 05/2005, www.hrady.cz
Boleradice (13.7 km)
zaniklý hrad
Poprvé dnes již neexistující hrad byl zmíněn roku 1373, ale jeho původ je starší a nejasný. V případě ohrožení se bránil pasivně svou hmotou. Zakladatel byl Lev z Klobouk. Po r. 1471 byl asi 10 let v rukách Uhrů. Po r. 1536 jej zřejmě zničili Turci.

celkový pohled od jihu © Pavel Zany Komárek 21/9/2003, www.hrady.cz
kostel sv. Jana Křtitele, Kurdějov (14.9 km)
sakrální památky
Gotický kostel z 1. pol. 14 století. Před r. 1465 vzniklo obranné patro s ochozem. Kolem r. 1500 postavena zvonice a kostel obklopen hradbami Další úpravy následovaly kolem roku 1718. Z kněžiště vedou unikátní únikové podzemní chodby.

© Luděk Pitter 07/2005, www.hrady.cz
Valtice (15.6 km)
zámek
Rozsáhlé sídlo Lichtenštejnů v barokním stylu na místě renesančního zámku a gotického hradu. Do r. 1726 demolován. Zřízením dvora, dostavbou kaple, divadla a teras vznikla rezidence v dnešní podobě – součást památkové a biosférické rezervace UNESCO.